Hoe zit het met nieuwsbrieven? Mogen we de al bekende mailadressen blijven gebruiken? Of is het de bedoeling dat we iedereen opnieuw gaan vragen of ze nieuwsbrieven willen ontvangen? Lastig gevalletje van ‘het is niet moeilijk als je weet wat er bedoeld wordt’. Daarom eerst een paar wetten op een rij.

Telecommunicatiewet: [Wet van 19 oktober 1998] houdende regels inzake de telecommunicatie (Tw). De regels die gaan over het benaderen van personen via mail of telefoon, via e-mail en telemarketing. Telecommunicatieaanbieders kregen een leidraad over wat wel en wat niet mag in de telecommarkt door de telecommunicatiewet. De handhaver van deze wet de Onafhankelijke post- en telecommunicatie-autoriteit (Opta) en de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Wet bescherming persoonsgegevens [Regeling vervallen per 25-05-2018.]  houdende regels inzake de bescherming van persoonsgegevens. In de Telecommunicatiewet wordt verwezen naar de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBp), die 25 mei 2018 wordt vervangen door de AVG. De telecommunicatiewet (TW) is een totaal andere wet dan de AVG wet, maar in de Tw speelt de AVG een grote rol. Je hebt voor e-mail en telemarketing nu eenmaal persoonsgegevens nodig, zoals een e-mailadres of telefoonnummer, over het verwerken van die gegevens gaat de AVG. Voor al het overige (mag ik deze gegevens verwerken en wie verzend ik wat) kijk je naar de TelecommunicatieWet.

Antwoord
Voor bestaande klanten is een uitzondering op de hoofdregels: voor e-mail is een zogenaamde opt-in verplicht. Ofwel e-mail is spam, tenzij er toestemming is van de ontvanger en voor telemarketing is een opt-out ofwel bellen mag, tenzij iemand aangeeft dit niet te willen.

Om dan een antwoord te geven op de vraag; ‘Moeten we opnieuw toestemming vragen aan de personen op onze e-maillijst, ofwel mailinglist?
Gelukkig niet, maar het is wel de bedoeling dat je ergens geregistreerd hebt dat de ontvangers er ooit voor getekend hebben, bijvoorbeeld via een e-mailmarketingprogramma als La Posta of Mailchimp. Vooralsnog blijven de regels zoals ze zijn en in eerste instantie hoef je geen nieuwe toestemming te vragen bij je mailinglist voor het versturen van de mail, mits je deze via de regels verkregen hebt met opt-in en opt-out zoals ze zijn.

Verandering in de toekomst
De overheid is er nog niet. Er zijn alweer nieuwe plannen in de maak, de specialisten hebben het al over de Europese ePrivacy Verordening: geplande vervanger van Telecommunicatiewet, die wenselijk ook deze 25 mei 2018 van kracht was gegaan, maar dat is niet gelukt.
Gaat er dan weer wat veranderen?  Nee! De verschillen tussen ePrivacy en AVG zitten hem in het niveau van de gegevens. Beide wetten gaan over de privacy, maar AVG focust zich op persoonsgegevens en de ePrivacy Verordening is specifieker over marketingkanalen en de dienstverleners hiervan. De gebruikers van elektronische communicatie zijn niet in de AVG vastgelegd, enkel in de ePrivacy Verordening.

Disclaimer: aan dit artikel kunnen geen rechten worden ontleend. Dit artikel is informerend met beschikbare informatie aanwezig en wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele onjuistheden die hier onbedoeld zijn ingeslopen.